(Έγκριση της Ολομέλειας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αρ. πρ. 2/04-02-2021)
Διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Τα φιλολογικά μαθήματα στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου (9.00 – 11.00).
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητήσουμε το θεσμικό πλαίσιο των μαθημάτων που διδάσκονται στην ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και θεωρητικά ζητήματα και διδακτικές εφαρμογές για κάθε γνωστικό αντικείμενο χωριστά.


Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ02
Αραμπατζή Χριστίνα
Ζάγκα Ελευθερία
Ψυχογυιού Ευαγγελία