Στόχος των επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων είναι να αναδυθούν και να απαντηθούν ερωτήματα και προβληματισμοί για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων και να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης θεμάτων παιδαγωγικής φύσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.