Στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι η συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη εκπαιδευτική καθημερινότητα.

Θέματα συζήτησης:

1.           Προσαρμογή των παιδιών στις νέες συνθήκες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας

2.           Υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος

3.           Προβλήματα σχετικά με την συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

4.           Σχέσεις με συναδέλφους, γονείς, τοπική κοινότητα κ.ά. Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.