Διοργανώνεται δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Γ2) με θέμα: «Διδάσκοντας τη δεύτερη γλώσσα σε τάξεις διαφορετικού επιπέδου γλωσσομάθειας». Το σεμινάριο αφορά τους/ τις διδάσκοντες /ουσες φιλολόγους των Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαρτίου (17.00 – 19.00), μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν θεωρητικά θέματα που αφορούν τη Γ2 αλλά και διδακτικές εφαρμογές και τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε τάξεις μεικτών επιπέδων ελληνομάθειας.

Οργάνωση: Δρ. Ελευθερία Ζάγκα