Βασικός στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν τις βασικές διαδικασίες δημιουργίας ενός διαδραστικού βίντεο ως ψηφιακού αντικειμένου με εκπαιδευτική χρήση.