Βασικός στόχος των δύο (2) επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων είναι οι εκπαιδευτικοί στη λήξη της σχολικής χρονιάς να αναστοχαστούν και να εκφραστούν για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκειά της, προκειμένου να ενδυναμωθούν συναισθηματικά για μια νέα έναρξη στην επόμενη σχολική χρονιά.