Βασικός στόχος της επιμορφωτικής τηλεδιάσκεψης είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας με τους γονείς του Νηπιαγωγείου.