Σασ ενημερώνω για τη διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στις11 Φεβρουαρίου 2019,
στο ΕΑΚ Αμπελοκήπων ώρες 08.30΄ - 13.30΄. Η επιμορφωτική ημερίδα απευθυνεται στους/ις
Εκπαιδευτικους ΠΕ11 (Φυςικής Αγωγής) του σχολείου σας.


Το θέμα της επιμόρφωσης αφορά στο συμπληρωματικό προς το ισχυον αναλυτικό πρόγραμμα τησ Φυσικής 
Αγωγής. Παρακαλούνται οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να προσέλθουν με φόρμες και αθλητικά
παπούτσια, κόλλες χαρτι/τετράδιο, μολύβι/στυλό και εάν είναι δυνατό με το νεο πρόγραμμα σπουδών.
Παρακαλώ τους/ις Διευθυντές/ριες και Προϊσταμενους/ες των σχολείων να ενημερώσουν έγκαιρα και ενυπό- 
γραφα τους/ις συναδέλφους και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην ημερίδα, χωρίς να θίγεται η
ευρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για
το δημόσιο.


Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικου Έργου
Δρ. Όλγα Βασιλειάδου