(Σχετ.: Έγγραφο έγκρισης με Αρ. Πρωτ. 28121/5-12-2018 της Περιφερειακής   Δ/νσης  Α/θμιας και Β/θμιας    Εκπαίδευσης Κεντρικής  Μακεδονίας)

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ82 και ΠΕ83 οργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια στους σχολικούς οργανισμούς: προβληματισμός και ανάληψη πρωτοβουλιών». Η  επιμόρφωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Διευθυντή του 1ου ΕΚ Ευόσμου κ. Χριστακάκη Γεώργιο, στο χώρο των εργαστηρίων του 1ου ΕΚ Ευόσμου, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 έως 20:00.