(Σχετ.:  Αρ. Πρωτ. 151/11-2-2019 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕΚΜ)                    

Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στις/ους Διευθύντριες/ντές Σχολείων Ευθύνης του συντονιστή κ. Διαμαντή Φώτιου ΠΕ70, στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης και ώρες 09.00΄ - 13.15΄, με θέματα: α) Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και β) Υγιεινή και Ασφάλεια στους Σχολικούς Οργανισμούς.

Με εκτίμηση

Φώτιος Διαμαντής  ΣΕΕ ΠΕ70

Απόστολος Παρασκευάς ΣΕΕ ΠΕ70

Ιωάννης Καλπίδης  ΣΕΕ ΠΕ83