Διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση με τους/τις Διευθυντές/τριες των δημοτικών σχολείων ευθύνης με στόχο το συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία σε ό,τι αφορά στις νέες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε θέματα παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης, την Τρίτη 13/11/2018 στο Συνεδριακό Κέντρο της Σίνδου (Αλέξανδρου Παπάγου 7), στο Δήμο Δέλτα κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.00 π.μ. μέχρι τη 13.00 μ.μ..