Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων της κ. Κολιπέτρη Ζωής ΣΕΕ ΠΕ 60, διερευνήθηκαν οι συνθήκες λειτουργίας των τμημάτων ΔΥΕΠ που λειτουργούν στον καταυλισμό των Διαβατών και η δυνατότητα βελτίωσής τους. Συγκεκριμένα, μετά από την ενημέρωση της προϊσταμένης του 5ου Νηπ/γείου Διαβατών και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα τμήματα ΔΥΕΠ, οργανώθηκε επίσκεψη στον καταυλισμό και ενημέρωση των Συντονιστών Προσφύγων και των υπεύθυνων του καταυλισμού, για τα σχετικά προβλήματα, στους οποίους έγιναν σχετικές προτάσεις και έγινε η κατανομή των μαθητών/τριών, στα δύο τμήματα.