Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων της κ. Κολιπέτρη Ζωή ΣΕΕ ΠΕ 60, διερευνήθηκαν θέματα φοίτησης των νηπίων στο τμήμα ΔΥΕΠ του νηπιαγωγείου Λαγκαδικίων που βρίσκεται μέσα στον καταυλισμό των Λαγκαδικίων. Μετά από σχετικό αίτημα της ΣΕΕ ΠΕ60 για καταγραφή των προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς και την έκθεση της προϊσταμένης του Νηπ/γείου Λαγκαδικίων διαπιστώθηκαν πρώτον, σημαντική σχολική διαρροή και δεύτερον, συμπεριφορικά προβλήματα των μαθητών και θέματα ασφάλειας της φοίτησής τους. Οργανώθηκε από την ΣΕΕ ΠΕ60 επίσκεψη στον καταυλισμό και συνάντηση με τους γονείς των προσφύγων, ενημέρωσή τους με έντυπο υλικό στις διαλεκτούς της κουρδικής γλώσσας και της αραβικής για τη μαθησιακή ωφέλεια των μαθητών από τη φοίτησή τους. Επιπλέον, τα σχετικά έντυπα διαμοιράστηκαν από την ΣΕΕ ΠΕ 60, με τη συνοδεία της Συντονίστριας Προσφύγων στους γονείς στα containers. Ακολούθησε, υποδειγματική διδασκαλία με διδακτικές πρακτικές και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με εισηγήτρια την κ. Κολιπέτρη Ζωή ΣΕΕ ΠΕ60. Επιπλέον, μετά από τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης των απουσιών των παιδιών, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και την Δ/νση Α/βθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, έγινε έγγραφη εισήγηση της ΣΕΕ ΠΕ60 για ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων ασφάλειας και σχολικής διαρροής από τις Συντονίστριες Προσφύγων.