Οργανώθηκε τρίωρη απογευματινή ημερίδα με θέματα: «Η εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης (ΒΠΠ) στην εκπαιδευτική διαδικασία», με εισηγήτρια την  Δρ. Κολιπέτρη Ζωή, ΣΕΕ 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και

 «Πώς μπορώ στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο να υποστηρίξω παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;», με εισηγήτρια την κ. Συμεωνίδου Λίνα, Ειδική Παιδαγωγό Μed, Κλινική Ψυχολόγο και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια.