Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Παρασκευάς Απόστολος Π.Ε. 70., διοργανώνει (2) δυο παιδαγωγικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους/τις Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης του με στόχο την εύρυθμη παιδαγωγική καθοδήγηση καθώς και την παρουσίαση του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.