Πραγματοποίηση σύσκεψης ΣΕΕ με Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης, στις 12 Νοεμβρίου 2018, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου ώρες 11:00 έως 13:00. Θέματα: α) Θεσμικό πλαίσιο επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης συντονιστών εκπαιδευτικού έργου, β) Παιδαγωγικές προσεγγίσεις οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας