Συνεργασία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης των 1ου και 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Στόχος του προγράμματος είναι το κάθε παιδί, ο κάθε έφηβος ή νέος με νοητική ανεπάρκεια ή άλλη αναπηρία να αναπτύξει ή να βελτιώσει την επικοινωνία με τους ανθρώπους της γειτονιάς του, να αναπτύξει όσο γίνεται περισσότερο ισότιμες κοινωνικές σχέσεις με τους μη ανάπηρους συνομηλίκους του, να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο της κατοικίας του, να εξασκηθεί σε αντίστοιχες κοινωνικές και λειτουργικές δεξιότητες και να εξελίξει μ’ αυτόν τον τρόπο την ικανότητα αυτοπροσδιορισμού και της ανεξάρτητης και αυτόνομης λειτουργίας του μέσα στην κοινωνία.

Υλοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του Α.Π.Θ. υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών των Ειδικών Σχολείων και την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του κ. Γιώργου Μπάρμπα και των δύο συντονιστών εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης του 2ου και του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γιώργου Μπότσα και Πολυχρόνη Ευκαρπίδη αντίστοιχα.