Διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση με τους/τις Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης, με στόχο τον συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία τους σε ό,τι αφορά στις νέες δομές υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε θέματα παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης. Η συνάντηση θα υλοποιηθεί Τρίτη 13/11/2018 στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών, το χρονικό διάστημα 11:30-14:00.