Διοργανώνεται επιμορφωτική ημερίδα, την οποία συνδιοργανώνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 8:30΄-13:15΄, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης. Η Επιμορφωτική Συνάντηση απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) των οικείων Δημοτικών Σχολείων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής σχολικού έτους 2018-2019».