Διοργανώνεται επιμορφωτική ημερίδα, στις 23 Ιανουαρίου 2019, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, ώρες 08.45΄ - 13.15΄. Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στην Ε’ τάξη. Το θέμα της επιμόρφωσης αφορά στο νέο βιβλίο των μαθηματικών. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70) Πάρη Παπαδόπουλο και Ελπίδα Τοκμακίδου.