Σ:

Σχ              Σχετικά:  Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄)

   

 Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας, σε συνεργασία, διοργανώνουν απογευματινή εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Αλέξιο Λάππα και προσκαλούν τις/τους νηπιαγωγούς της Δυτικής Θεσσαλονίκης να παραβρεθούν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/4/2019, ώρες 18.00΄- 20.00΄, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΔΕΛΑΣΑΛ, στα Πεύκα.  Δήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη