Οι δύο συναντήσεις αποσκοπούν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εργαλεία ανάλυσης έργων Τέχνης και εικόνας κατ’ επέκταση. Επιπλέον, εστιάζουν στην αξιοποίησή τους και την ένταξή τους στο μάθημα των Αγγλικών και στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.