(Σχετ.: (Έγκριση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. 657/ 18-03-2019). Το σεμινάριο απευθύνεται στους φιλολόγους των Γυμνασίων και θα πραγματοποιηθεί,  την Πέμπτη 11- 04 -2019 (12.00 – 14.00 μ.μ.), στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Οργάνωση: Ελευθερία Ζάγκα