Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας του ΙΕΠ που διοργανώνεται από το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: