Καλούνται οι Προϊστάμενες των νηπιαγωγείων των 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης και 20ης  ομάδων σε ωριαία συνάντηση συνεργασίας με την αρμόδια Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 κ. Αρετή Μποταΐτη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αρετή Μποταΐτη