(Σχετ.: Έγκριση αριθμ. πρωτ. 2542/04-02-2019  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας).
Οργάνωση:  2ων ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2Ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ,  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑ.ΜΑ.Κ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Διοργανωτές: Ελευθερία Ζάγκα, Χριστίνα Αραμπατζή, Ευαγγελία Ψυχογυιού