Πρόσκληση σε διασχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα "Διαφοροποιημένη διδασκαλία, προοπτικές εφαρμογής σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα". Η ημερίδα απευθύνεται στους/ις Δασκάλους/ες που διδάσκουν στη Στ' τάξη και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου ώρες 8:30 έως 13:15.