Την Τετάρτη 15 Μαΐου (12.00 – 14.00 μ.μ.) στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ ΄Λυκείου”. Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους διδάσκοντες/ ουσες της Γ΄ Λυκείου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα σχολιαστούν θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθήματων, ενώ θα υπάρξει και ένα εφαρμοσμένο μέρος με μορφή εργαστηρίου.

Διοργάνωση:Ελευθερία Ζάγκα - Χριστίνα Αραμπατζή  - Ευαγγελία Ψυχογυιού