(Σχετ.: Έγκριση αριθμ. πρωτ. 742/16-1-2019 Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)
Διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πρόσκληση παρακολούθησης επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας Β/θμιας και Α/θμιας Εκ/σης» διάρκειας 8 ωρών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, αίθουσα Nahema και στην Αίθουσα Πληροφορικής την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, 16.00-20.00 μμ. για τους καθηγητές Β/θμιας και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, 16.00-20.00 μμ. για τους καθηγητές Α/θμιας Εκ/σης, σε συνεργασία με τους ΣΕΕ Τζελέπη Σοφία ΠΕ86 και Τσερμπάκ Κύριλλο, ΠΕ04.

Διοργάνωση: Κοφίδου Αγγελική, Αθηνά Μίσσιος Υπεύθυνη για τη Γαλλική Γλώσσα Γαλ. Ινστ. Θες/νίκης