(Σχετ.: Έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας δεν απαιτείται για τους καθηγητές της Α/θμιας. Αρ. πρωτ. πρόσκλησης των καθηγητών 51/17-01-2019).
Διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις της γαλλικής γλώσσας για μικρούς μαθητές» διάρκειας 2 ωρών για τους καθηγητές γαλλικής Α/θμιας Εκ/σης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Σταυρούπολη), Κολοκοτρώνη 22, 2ος όροφος, την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12.00 μ.μ.- 14.00 μ.μ.

Διοργάνωση: Κοφίδου Αγγελική