(Σχετ.: ΥΑ 1584 /Ε3 /07 -01-2019 «Υλοποίηση Β’ Κύκλου Επιμόρφωσης από το σύνολο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών προς τους εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τον Α΄ Κύκλο επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών» και Σχετ. πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς με αρ. πρωτ. 182/15-2-2019).

Διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «παρακολούθηση επιμορφωτικού Σεμιναρίου  Β φάσης επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών  που οργανώνεται κεντρικά από το ΙΕΠ» για τους καθηγητές γαλλικής Β/θμιας & A/θμιας Εκ/σης Νομών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Καθηγητές Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς :  Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης, Μακρυγιάννη 26, 9.00 π.μ.- 14.30 μ.μ.
Καθηγητές Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, 5ο ΓΕΛ Βέροιας, Αριάδνης 2 Εργοχώρι, 9.00 π.μ.- 14.30 μ.μ.
Καθηγητές Ν. Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, 2ο Γυμνάσιο Πολίχνης, Λεωφ. Στρατού 127, Θεσ/νίκη, 9.00 π.μ.- 14.30 μ.μ., ομάδα Α
Καθηγητές Ν. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, 2ο Γυμνάσιο Πολίχνης, Λεωφ. Στρατού 127, Θεσ/νίκη, 9.00 π.μ.- 14.30 μ.μ., ομάδα Β.
Αριθμός Επισυναπτόμενων Αρχείων 1 (Δ7)

Κατηγορία: Νέα Προγράμματα σπουδών Ξένων Γλωσσών

Ονοματεπώνυμο: Κοφίδου Αγγελική