(Σχετ. Πρόσκληση προς τους καθηγητές γαλλικής, με αρ. πρωτ. 146/8-2-2019).

Διοργανώνεται επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα «Goût de France (Γεύσεις της Γαλλίας), & Ανακαλύπτοντας τις Γαλλόφωνες χώρες» για τους καθηγητές  Γαλλικής Γλώσσας Α/θμιας Εκ/σης του Νομού Σερρών διάρκειας 2,5 ωρών την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 ως εξής: 18ο Δημοτικό σχολείο Σερρών, Εργαστήριο Goût de France (Γεύσεις της Γαλλίας), μαθητές τάξης Ε, ώρα 08. 15’- 9. 00’ π.μ., Δημοτικό σχολείο Σκοπού Σερρών, Εργαστήριο Ανακαλύπτοντας τις Γαλλόφωνες χώρες, μαθητές τάξεων Ε και ΣΤ, ώρα 10.15- 11. 00 π. μ., 6ο Δημοτικό σχολείο Σερρών, Εργαστήριο Goût de France (Γεύσεις της Γαλλίας), μαθητές τάξεων Ε και ΣΤ, ώρα 12.00- 12.45 μ. μ.
Επιμορφώτρια: Αθηνά Μίσσιος με την επιστημονική υποστήριξη της ΣΕΕ γαλλικής κας Κοφίδου Αγγελικής.

Κατηγορία: Παιδαγωγική Σχεδίου διδασκαλίας, Παιγνιώδης διδασκαλία /εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας  σε μαθητές δημοτικού με δημιουργικές δραστηριότητες

Διοργάνωση: Κοφίδου Αγγελική, Αθηνά Μίσσιος Υπεύθυνη για τη Γαλλική Γλώσσα Γαλ. Ινστ. Θες/νίκης