Σχετ. Πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς με αρ. πρωτ. 253/1-3-2019.

Διοργανώνεται επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα «Goût de France (Γεύσεις της Γαλλίας), & Ανακαλύπτοντας τις Γαλλόφωνες χώρες» για τους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας Α/θμιας Εκ/σης των Νομών Σερρών και Κιλκίς διάρκειας 2,5 ωρών την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 ως εξής: Πειραματικό δημοτικό σχολείο Σερρών, Εργαστήριο Goût de France (Γεύσεις της Γαλλίας), μαθητές τάξης Ε, ώρα 08. 15’- 9. 00’ π.μ., 20ό Δημοτικό σχολείο Σερρών, Εργαστήριο Ανακαλύπτοντας τις Γαλλόφωνες χώρες, μαθητές Ε ή ΣΤ τάξης, ώρα 9.30- 10.15 π. μ., 6ο Δημοτικό σχολείο Κιλκίς, Εργαστήριο Goût de France (Γεύσεις της Γαλλίας), μαθητές ΣΤ τάξης, ώρα 12.00- 12.45 μ. μ
Επιμορφώτρια: Αθηνά Μίσσιος σε συνεργασία με την επιστημονική υποστήριξη της ΣΕΕ γαλλικής κας Κοφίδου Αγγελικής.

Κατηγορία: Παιδαγωγική Σχεδίου διδασκαλίας, Παιγνιώδης διδασκαλία /εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας  σε μαθητές δημοτικού με δημιουργικές δραστηριότητες

Διοργάνωση: Κοφίδου Αγγελική, Αθηνά Μίσσιος Υπεύθυνη για τη Γαλλική Γλώσσα Γαλ. Ινστ. Θες/νίκης