Στόχος των δύο (2) επιμορφωτικών ημερίδων είναι οι εκπαιδευτικοί να διακρίνουν τα βασικά παιδαγωγικά στοιχεία και τη φιλοσοφία του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Οι επιμορφωτικές ημερίδες είναι υποχρεωτικές ως προς τη συμμετοχή των νηπιαγωγών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.