Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Παρασκευάς Απόστολος Π.Ε. 70., διοργανώνει (2) δυο παιδαγωγικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους/τις Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης του με στόχο τον συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία τους σε ό,τι αφορά στις νέες δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε θέματα παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης. Οι συναντήσεις θα υλοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και θα υλοποιηθούν σε ομάδες σχολείων το χρονικό διάστημα 12.00-14:00 ως εξής:

  1. 17 Σεπτεμβρίου 2019 στα σχολεία ευθύνης περιοχής Ωραιοκάστρου (και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη) στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
  2. 18 Σεπτεμβρίου 2019 για τα σχολεία ευθύνης της περιοχής Βόλβης, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου