Σας ενημερώνουμε ότι για την πραγματοποίηση της 3ης Επιμορφωτικής Δράσης/Προγράμματος σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Πυξίδα», για εκπαιδευτικούς Π.Ε.70 (ένας/μία από κάθε σχολείο, με στόχο την παραπέρα διάχυση στο σύνολο των εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2019-20) των σχολείων ευθύνης, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: