Διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα «Διερεύνηση των πρακτικών γραμματισμού με αφορμή τη μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» που απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 της Α΄ τάξης των σχολικών μονάδων περιοχής Δήμου Δέλτα.