(Απόφαση ολομέλειας 26-08-2019 Αρ. Πρωτ 16.)
Διοργανώνεται συνάντηση συνεργασίας με θέματα

  • Δράσεις που προγραμματίζετε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και στις οποίες μπορεί να συνδράμει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ή και εγώ προσωπικά
  • Τα πιθανά προβλήματα παιδαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα που παρατηρούνται στα σχολεία σας και μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της δομής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ή με τη βοήθεια και άλλων υποστηρικτικών δομών (π.χ. ΚΕ.Σ.Υ.)
  • Προτάσεις βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – σχολικών μονάδων
  • Όποιο άλλο ζήτημα θεωρείτε ότι χρειάζεται να συζητηθεί.

για τους/τις Δ/ντές και Δ/ντριες παιδαγωγικής ευθύνης μου, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου (13.00 - 14:30 μ.μ.), στην αίθουσα συσκέψεων-ολομέλειας του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, στον 3ο όροφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης (γραφείο πρώην προϊσταμένου Φυσικής Αγωγής).

Διοργάνωση: Δρ. Ελευθερία Ζάγκα