(Απόφαση της Ολομέλειας, αρ. πράξης 16/26- 08-2019)

Διοργανώνεται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Οργανώνοντας τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας». Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους/ στις εκπαιδευτικούς Γυμνασίων που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας με β΄ ανάθεση και στους / στις φιλολόγους που δεν παρακολούθησαν το σεμινάριο του Σεπτεμβρίου για τα φιλολογικά μαθήματα και την Ιστορία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Οκτωβρίου (12.00 – 14.00 μ.μ. ) στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Διοργάνωση: Δρ. Ελευθερία Ζάγκα (ΠΕ02)