(Απόφαση ολομέλειας  17Ο/27-8-2019 Αρ. Πρωτ. 923/3-9-2019)
Διοργανώνεται συνάντηση συνεργασίας με θέμα: Ανταλλαγή απόψεων, καταγραφή προβλημάτων, συζήτηση δράσεων, διερεύνηση επιμορφωτικών αλλαγών.

για τους Εκπαιδευτικούς Φυσ. Αγωγής ΠΕ11 Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Σχολικές μονάδες της Δυτικής Θεσσαλονίκης την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρες 8.30-10.30 στο 3ο όροφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Διοργάνωση: ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ