(Απόφαση ολομέλειας Αρ. Πρωτ. 18/26-9-2019)
Διοργανώνεται από την ΣΕΕ ΠΕ11 Όλγα Βασιλειάδου με θέμα «Κρίσιμοι παράμετροι για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής» για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 στο 3οόροφο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Γραφείο Φυσικής Αγωγής  (Κολοκοτρώνη 22) και ώρες 12.00΄- 14.00’.
Διοργάνωση: Όλγα Βασιλειάδου