Σας ενημερώνω ότι στα πλαίσια του αδειοδοτημένου εκπαιδευτικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας με αρ. πρωτ. Φ1/ΔΝ/154886/Δ7/ θα υλοποιηθούν τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια από 13.00-14.00 στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς χωρίς δαπάνη μετακινήσεων.

1. Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου, από τις 13.00-14.00 με εισηγητές
• Δρ. Απόστολο Παρασκευά
• Καθηγητή ΠΤΔΕ-ΑΠΘ Λαμπρινό Νίκο
• Δρ. Αρχοντία Πολυζούδη

2. Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου, από τις 13.00-14.00 με εισηγητές
• Δρ. Απόστολο Παρασκευά
• Καθηγητή ΠΤΔΕ-ΑΠΘ Λαμπρινό Νίκο
• Δρ. Αρχοντία Πολυζούδη

1. Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου, από τις 13.00-14.00 με εισηγήτρια:
Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή
Πρόεδρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

2. Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, στο ΔΣ Νέας Μαδύτου, από τις 13.00-14.00 με εισηγήτρια:
Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή
Πρόεδρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

3. Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου, από τις 13.00-14.00 με εισηγητή:
Δρ. Γουλής Δημήτρης
ΕΔΙΠ Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί θα γίνει συνεννόηση με τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων έτσι ώστε να έλθουν εκ περιτροπής, προκειμένου να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες χωρίς προβλήματα.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών γίνεται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.