Διοργανώνεται επιμορφωτική ημερίδα που απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 της Β΄ τάξης των σχολικών μονάδων ευθύνης με θέμα «Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης γνωστικών αντικειμένων» και η οποία προγραμματίζεται για την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα από τις 8:15΄-13:15΄. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Σίνδου «Κωνσταντίνος Θεοφάνης» (Αλ.Παπάγου 7) στο Δήμο Δέλτα  με συμμετοχή εισηγητών από το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ζησοπούλου Ελένη Σ.Ε.Ε. Π.Ε 60 και Τρικκαλιώτη Ιωάννη Σ.Ε.Ε. Π.Ε 70.