Στόχος της επιμορφωτικής ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τους στόχους και το εύρος των δράσεων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο Δίκτυο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, να αξιοποιήσουν το υπάρχον υλικό από  δράσεις που ανέπτυξαν νηπιαγωγεία. Η επιμορφωτική δράση αφορά σε εκπαιδευτικούς που δήλωσαν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο και  υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.