Στόχος των επιμορφωτικών ημερίδων (8) είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τη μεθοδολογική προσέγγιση διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο και το μαθησιακό πλαίσιο (παιχνίδι, κατασκευές, επίλυση προβλήματος) στο οποίο αναπτύσσονται οι μαθηματικές δραστηριότητες. Οι  επιμορφωτικές ημερίδες είναι υποχρεωτικές και  αφορούν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.