Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας». Το σεμινάριο απευθύνεται στις/στους φιλολόγους – αναπληρωτές/τριες και ωρομίσθιους/ες των Γυμνασίων, που διδάσκουν στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Διοργάνωση: Χριστίνα Αραμπατζή, Ελευθερία Ζάγκα, Ευαγγελία Ψυχογυιού