Σχετικά: Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄)

Επιμορφωτικό, 3/ωρο βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς των ενταγμένων στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο νηπιαγωγείων (παιδαγ. ευθύνης κ. Αρ.Μποταΐτη ΣΕΕ ΠΕ60). Διοργανώνεται από την αρμόδια Συντονίστρια και υλοποιείται από την κ. Σ. Παπαδοπούλου, νηπιαγωγό του 5ου Νηπ/γείου Ευόσμου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο. Έχει σκοπό την εξοικείωση των νηπιαγωγών στη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων για τα μηνύματα/παράγωγα των δράσεών τους, καθώς επίσης την ανατροφοδότηση για τα υλοποιούμενα προγράμματα και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

 Διοργάνωση: Αρετή Μποταΐτη - Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60