Σ

Σχετ.: το με α.π. 995/20-9-19 έγγραφο μας «Επικαιροποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του προγράμματος «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»

            

   Η ομάδα έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τη Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη την εκδήλωση ενδιαφέροντος για υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή από τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της περιοχής Ωραιοκάστρου (1ο και 2ο Δ.Σ. Ωραιοκάστρου, 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Ωραιοκάστρου), αλλά και όσους/όσες εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στο ίδιο πρόγραμμα. Η συνάντηση προγραμματίζεται με τη συνεργασία των συναρμόδιων Σ.Ε.Ε., κ.κ. Α. Παρασκευά (ΠΕ70) και Ζ. Κολιπέτρη (ΠΕ60) και θα πραγματοποιηθεί από κοινού.

   Σκοπός είναι η σύσταση των ομάδων εργασίας των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων και η δημιουργία συναντίληψης μεταξύ των μελών, για τους στόχους και τις ενέργειες που σχετίζονται με την παραπάνω δράση. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν οδηγίες, διευκρινήσεις και παραδείγματα που θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό σας.

   Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/1/2020, στις 12.30 στο 2ο ΔΣ Ωραιοκάστρου και στις 13.30 στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου.  

Με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων, παρακαλούμε να ενημερωθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων/-ουσών και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την έγκαιρη προσέλευσή τους.  

                                                                                           Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

                                                                                           Α. Παρασκευάς ΣΕΕ ΠΕ70

                                                                                           Ζ. Κολιπέτρη     ΣΕΕ ΠΕ60