Σύντομη Περιγραφή: Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: "Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο". Η ημερίδα απευθύνεται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στην Α΄ τάξη στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνας και θα πραγματοποιηθεί στο Δημ. Σχολείο Βαθύλακου στις 3/10/2019.