Σύντομη Περιγραφή: Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα: "Στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης γνωστικών αντικειμένων". Οι ημερίδες απευθύνεται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ τάξη στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνας και θα πραγματοποιηθούν στο Δ. Σ. Γέφυρας, στο Δ.Σ. Χαλκηδόνας και στο 2ο Δ.Σ. Αγίου Αθανασίου στις 13, 19 και 25/11/2019 αντίστοιχα.